Wie zijn wij ...

                           ->> Nieuwe verblijf

Onze vereniging “Het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer”,  is op 10 december 1992 opgericht en heeft als doelstelling “Het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor alles wat de Wieringermeer betreft".

Zoals wellicht bekend is de Wieringermeer ingepolderd in het kader van de Zuiderzeewerken. De Wieringermeerpolder mag zich als enige "Zuiderzeepolder" noemen (in tegenstelling tot de "Noordoostpolder" en de "Flevopolders") omdat deze in de toenmalige Zuiderzee is aangelegd en de afsluitdijk pas in 1932 is gereedgekomen.

Werken aan de doelstelling
De belangrijkste werkzaamheden om de hier boven genoemde doelstellingen te bereiken zijn de volgende:
- het verzamelen en publiceren van verhalen, gegevens en kennis over de Wieringermeer zie: Verhalen
- het verwerven, archiveren en exposeren van historische documenten en voorwerpen zie: Beeldbank
- het organiseren van lezingen, themamiddagen en tentoonstellingen zie: Activiteiten

Centrum van onze vereniging
Veel resultaten van genoemde werkzaamheden zijn terug te vinden in het Genootschapshuis te Middenmeer, aan de Brugstraat 11, sinds 15 april 2000 in het bezit van onze vereniging.
De benedenverdieping is ingericht als tentoonstellingsruimte: door diverse foto's, kaarten en bijzondere stukken te laten zien, krijgt de bezoeker een goed beeld van de wording en opbouw van onze polder. Naast het tentoonstellingsgedeelte is een ruimte met een leestafel ingericht. Hier liggen diverse foto-albums en boeken ter inzage.
Op de bovenverdieping is een ruimte waar modellen van boerderijen en woningen u een beeld geven hoe er in de beginjaren werd gewoond en gewerkt. Ook bevindt zich hier een vitrine over het Joods Werkdorp.

Elke zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur wordt het gebouw door twee vrijwilligers bemand. Zij staan voor u klaar bij al uw vragen en serveren u een kopje koffie of thee. De toegang en de koffie zijn gratis. Bij de uitgang is gelegenheid uw eventuele bijdrage te deponeren.
Voor een klein bedrag per afdruk kunt u informatie kopiëren.
Ons gebouw is ook op afspraak in groepsverband te bezoeken. Neem hiervoor contact op met het secretariaat

                                     .