Vrijwilligersdag 30 Mei

Een druk seizoen achter de rug.

 

Een seizoen met ingrijpende veranderingen waarbij alles uit de kast moest worden gehaald door ons hele vrijwilligersleger.

Dat seizoen willen we afsluiten met een feestelijke bijeenkomst.

Welkom zijn de gasten, de vrijwilligers, de toekomstige vrijwilligers en verder iedereen die geholpen heeft gedurende seizoen 2014/2015.

 

Gezien de verwachte opkomst gaan we de theaterzaal in de Cultuurschuur daarvoor gebruiken.

U mag het zien als een receptie, als een afsluitend werkoverleg of gewoon als een dankbetuiging.

Het Genootschap is die middag gewoon open vanaf 14.00 uur.

Het borreluurtje start om 16.00 uur. We sluiten 18.00 uur  We rekenen op een grote opkomst.

 

70 jaar later


   Exposite 1 april - 1 juni

Tweede Wereldoorlog  -  inundatie 17 april 1945

70 jaar later - april 2015

 

April 1945.  Het einde van de oorlog nabij.

Delen van Nederland zijn al bevrijd.Op 17 april 1945 wordt de bevrijding gevierd in de Noordoostpolder!

Wat een tegenstelling met de polder Wieringermeer.

Op die dag werden er gaten in de dijk geslagen en de polder werd weer water.

zie verder onze activiteitenagenda

Wie zijn wij ...

Brugstraat 11 - >>  Nieuwe verblijf

Onze vereniging “Historisch Genootschap Wieringermeer”,  is op 10 december 1992 opgericht en heeft als doelstelling “Het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor alles wat de Wieringermeer betreft".

Zoals wellicht bekend is de Wieringermeer ingepolderd in het kader van de Zuiderzeewerken. De Wieringermeerpolder mag zich als enige "Zuiderzeepolder" noemen (in tegenstelling tot de "Noordoostpolder" en de "Flevopolders") omdat deze in de toenmalige Zuiderzee is aangelegd en de afsluitdijk pas in 1932 is gereedgekomen.

Werken aan de doelstelling
De belangrijkste werkzaamheden om de hier boven genoemde doelstellingen te bereiken zijn de volgende:
- het verzamelen en publiceren van verhalen, gegevens en kennis over de Wieringermeer zie: Verhalen
- het verwerven, archiveren en exposeren van historische documenten en voorwerpen zie: Beeldbank
- het organiseren van lezingen, themamiddagen en tentoonstellingen zie: Activiteiten

Centrum van onze vereniging

Veel resultaten van genoemde werkzaamheden zijn terug te vinden in de Cultuurschuur  te Wieringerwerf, aan het Loggersplein 1 te Wieringerwerf.
De bezoeker krijgt daar een goed beeld van de wording en opbouw van onze polder.
Elke zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur staan onze vrijwilligers voor u klaar bij al uw vragen en serveren zij u een kopje koffie of thee. 
De toegang en de koffie zijn gratis. 
Bij de uitgang is gelegenheid uw eventuele bijdrage te deponeren. 
Voor een klein bedrag per afdruk kunt u ook informatie kopiëren.
Ons gebouw is ook op afspraak in groepsverband te bezoeken. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.

                                     .