Wie zijn wij ...

Brugstraat 11 - >>  Nieuwe verblijf

Onze vereniging “Historisch Genootschap Wieringermeer”,  is op 10 december 1992 opgericht en heeft als doelstelling “Het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor alles wat de Wieringermeer betreft".

Zoals wellicht bekend is de Wieringermeer ingepolderd in het kader van de Zuiderzeewerken. De Wieringermeerpolder mag zich als enige "Zuiderzeepolder" noemen (in tegenstelling tot de "Noordoostpolder" en de "Flevopolders") omdat deze in de toenmalige Zuiderzee is aangelegd en de afsluitdijk pas in 1932 is gereedgekomen.

Werken aan de doelstelling
De belangrijkste werkzaamheden om de hier boven genoemde doelstellingen te bereiken zijn de volgende:
- het verzamelen en publiceren van verhalen, gegevens en kennis over de Wieringermeer zie: Verhalen
- het verwerven, archiveren en exposeren van historische documenten en voorwerpen zie: Beeldbank
- het organiseren van lezingen, themamiddagen en tentoonstellingen zie: Activiteiten

Centrum van onze vereniging

Veel resultaten van genoemde werkzaamheden zijn terug te vinden in de Cultuurschuur  te Wieringerwerf, aan het Loggersplein 1 te Wieringerwerf.
De bezoeker krijgt daar een goed beeld van de wording en opbouw van onze polder.
Elke zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur staan onze vrijwilligers voor u klaar bij al uw vragen en serveren zij u een kopje koffie of thee. 
De toegang en de koffie zijn gratis. 
Bij de uitgang is gelegenheid uw eventuele bijdrage te deponeren. 
Voor een klein bedrag per afdruk kunt u ook informatie kopiëren.
Ons gebouw is ook op afspraak in groepsverband te bezoeken. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.

                                     .