Pioniers van het eerste uur
Uit het archief zijn verhalen van de pioniers van het eerste uur (1930 – 1933) opgediept. In de verslagen klinkt ontzag door voor de elementen maar ook de wil om dit woeste gebied te temmen. ‘Zo moet de wereld er in het begin van de schepping hebben uitgezien. Geen boom en geen levend wezen te bekennen. Wind en regen hadden op deze eindeloze vlakte vrij spel…’  Zwart-wit foto’s brengen ons terug naar het landschap van toen. Anno 2016 is bijna niet meer voor te stellen in welke omstandigheden de pioniers van toen hun werk hebben verricht.

Openingstijden:  Elke zaterdag van 14 tot 17 uur. Lees meer

 

Het Historisch Genootschap Wieringermeer, opgericht op 10 december 1992, heeft als doel de kennis van en belangstelling voor de lokale geschiedenis van de Wieringermeer te bevorderen.

Wist u dat de Wieringermeer de enige echte Zuiderzeepolder is? Lees meer over de historie.